Om Odd V. Omdal

Odd Vidar Omdal ble født på Rjukan den 28. februar i 1938, og flyttet til Svelvik like før jul 1967 med sin familie. Han gikk sin læretid som automatiker ved Hydros fabrikk på Eidanger i Porsgrunn i perioden 1960–1964, hans hustru Ragnhild Omdal var fra Skien de knyttet seg i hymnes lenke den 19. mars i 1960. Før han søkte seg tilbake til sitt hjemsted og Salpeterfabrikken på Hydro Rjukan etter at han fikk fagbrev, men ryktet gikk om nedleggelse. Så etter bare to år der søkte han nye jobber, og det fikk han på Svelvik Papirfabrikk og familien flyttet til Norges nordligste sørlandsperle. Der var har han ansatt frem til fabrikken ble nedlagt i 1981. Selv om han der og var i en arbeidsulykke, og et fall gjorde han lam fra livet og ned i en periode og ga han livsvarige skader. Så den siste tiden der jobbet han i redusert arbeidstid. Men han la seg ikke ned for det.

Da Svelvik Papirfabrikk ble nedlagt, søkte han seg til Drammen og fikk jobb ved Union Drammen. Der jobbet han til den ble nedlagt i 1989. Så ble det en periode hvor han var selvstendig næringsdrivende. Så søkte han jobb ved Sunland – Eker papirfabrikk i 1998, og han jobbet der fra 1. januar i 1999 til han gikk av med pensjon i oktober i 2004. Gjennom hele perioden sørget han og for å oppdatere seg og tok videreutdanninger helt fram til 1991.

Kinomaskinist
Han hadde og kinomaskinist-utdanning. Det var og slik han møtte sin hustru Ragnhild Omdal i 1958 mens han jobbet ved verdensteateret på Rjukan. Der var han fra 1956–1966 kun avbrutt av perioder med utdanning og militærtjenesten i flyvåpenet. I Svelvik var så å si hele familien involvert i driften av Svelvik kino, i hovedsak var det Odd, Ragnhild og deres eldste sønn Denny som var involvert i kinodriftens, mens minstemann Kenneth hjalp til med å bl.a. lese inn ukens program på kinotelefonen. Familien driftet og i en periode kinoen i Svelvik privat. Pluss at Odd Omdal og jobbet ved Holmestrand kino og Sætre kino.

Hobbyen var å fange livet i linsen
Han var en ivrig fotograf og kameramann, som likte å dokumentere livet og det var hans store hobby. Det var et vanlig syn å se Odd V. Omdal med kamera på alt fra mindre foreningsmøter, til konserter, arbeidsplasser og i bybildet både i Svelvik, i Drammen og på Rjukan. Han var bl.a. frilansfotograf for lokalavisen i Svelvik og leverte jevnlig inn bilder til dem. Pluss at han og på amatørbasis fikk litt inntekter fra å selge bilder og filmer til private fra bl.a. lokale arrangementer.

Ett liv bak kamera
Han etterlot seg en samling med titusener av bilder og et tusentall med filmer. Ett av Odd Omdals siste ønsker var at rettighetene til å forvalte og publisere hans samling skulle gå til Svelvik kommune slik at ikke all jobben han hadde lagt ned i sin hobby skulle bli borte. Det er Vestfoldmuseene IKS med avdelingen Nord-Jarlsbergmuseene, som nå forvalter samlingen på vegne av Drammen kommune (tidligere Svelvik kommune).

Odds studier og utdanning:
Folkeskole: avsluttet 1951
Realskole: 1954
Rjukan yrkesskole Jern og metall: 1955–1956
Rjukan yrkesskole elektriker: 1956–1957
Flyvåpenets tekniske skole: 23/6–11/10 1958
Norsk korrespondanseskole: kurs i teknisk skrift og kurs i aritmetikk 1960
Myklebust handelsskole: 3-mnd kurs i 1962
AOF forening for Rjukan: Maskinskriving og stenografi 80 timer 1964
Statens teknologiske institutt: brevkurs i elektronikk 1967
AB Kalle-regulatorer: Servicekurs for cellulosetekniker 1968
Treforedlingens yrkesopplæring: yrkesstudier og konferanser 1968/1969
Mecman AS: Dagkurs montering og vedlikehold av trykkluftanlegg 1970
Statens teknologiske institutt: Prosesskontroll 1970
Drammen yrkesskole: skjemateknikk 1970
Drammen yrkeskole: grunnkurs i elektronikk 1971-1972
Treforedlingsindustriens yrkesopplæring: Arbeidsledelse 1972-1973
Tinius Olsens tekniske skole: Elektronikk for ikke ingeniører 1973
Drammen yrkesskole: Gass og lysbuesveising 1973-1974
Gjerdes handelsskole: Handelsskolen med redusert fagkrets som privatist 1975
Folkets brevskole: Brevkurs som dekker pensum for handelsskolen 1975
Asea Vesterås: Likestrømsmotorer og tyristorlikerettere 1975
Atlas Copco: videregående kurs i trykkluftautomatisering 1977
LO-NAF-Statens arbeidstilsyn NKS folkets brevskole: Grunnopplæring i verne og miljøarbeid 1978
NKS: Språk tysk 1980
Drammen tekniske fagskole: Reguleringsteknikk 1979/1980
Electronics Norway AS: Kurs i PLS-teknikk og programmering 1991.